A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी अधना न शिवे भीति

मी अधना, न शिवे भीति मना; योग्या धना चौरचिंतना ॥

रवि हिमकरही भययुत ग्रहणीं, भय नच तें दीपमना, समयीं त्या दीपमना ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- आशा खाडिलकर
मधुवंती दांडेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - मानापमान
राग - पिलू
ताल-दादरा
चाल-शाम तोरे नयनवा जादु भरे
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  आशा खाडिलकर
  मधुवंती दांडेकर