A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अरे नंदनंदना कमल लोचना

अरे नंदनंदना, कमल लोचना, गोपी मनमोहना !

सासुरवासी गरीब गवळणी सोड की रे त्यांना
होतो खेळ हा थोरजनांचा झळ लागे गरिबांना
तुला कळाव्या गोपगोपीच्या संसारी यातना !
गीत- योगेश
संगीत - राम कदम
स्वर - लता मंगेशकर
चित्रपट- सख्या सजणा
गीत प्रकार - चित्रगीत हे श्यामसुंदर लावणी

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  लता मंगेशकर