A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अरे नंदनंदना कमल लोचना

अरे नंदनंदना, कमल लोचना, गोपी मनमोहना!

सासुरवासी गरीब गवळणी सोड कि रे त्यांना
होतो खेळ हा थोरजनांचा झळ लागे गरिबांना
तुला कळाव्या गोपगोपिच्या संसारी यातना!
गीत- योगेश
संगीत - राम कदम
स्वर - लता मंगेशकर
चित्रपट- सख्या सजणा
गीत प्रकार - चित्रगीत हे श्यामसुंदर लावणी