A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
केव्हातरी पहाटे उलटून

केव्हातरी पहाटे उलटून रात गेली
मिटले चुकून डोळे हरवून रात गेली

सांगू तरी कसे मी वय कोवळे उन्हाचे?
उसवून श्वास माझा फसवून रात गेली !

कळले मला न केव्हा सुटली मिठी जराशी
कळले मला न केव्हा निसटून रात गेली

उरले उरात काही आवाज चांदण्याचे..
आकाश तारकांचे उचलून रात गेली !

स्मरल्या मला न तेव्हा माझ्याच गीतपंक्ती
मग ओळ शेवटाची सुचवून रात गेली !
गीत - सुरेश भट
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वराविष्कार- पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर
आशा भोसले
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
चित्रपट - निवडूंग
राग - दुर्गा
गीत प्रकार - चित्रगीत, शब्दशारदेचे चांदणे, नयनांच्या कोंदणी
  
टीप -
• स्वर- पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर, चित्रपट- निवडूंग.

 

  पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर
  आशा भोसले