A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या वरदाना जीव

तुझ्या वरदाना जीव भुकेला ।
योग जाहला तुजसह माझा ।
तेचि सुधेची धारा झाली ॥

जो नीवाला तुजविण फिरला ।
विसरुनि भाव जिवाला ।
तोंचि निराशा नाशा आली ॥
गीत - भा. वि. वरेरकर
संगीत - वझेबुवा
स्वराविष्कार- अजितकुमार कडकडे
अनंत दामले
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - सोन्याचा कळस
राग - मारुबिहाग
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

 

  अजितकुमार कडकडे
  अनंत दामले