A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
परवशता पाश दैवें

परवशता पाश दैवें ज्यांच्या गळां लागला ।
सजिवपणीं घडती सारे । मरण-भोग त्याला ॥

असुनि खास मालक घरचा । म्हणति चोर त्याला ॥

सौख्य-भोग इतरां सारे । कष्ट मात्र त्याला ॥

मातृभूमि त्याची त्याला । होत बंदिशाला ॥
गीत- वीर वामनराव जोशी
संगीत - वझेबुवा
स्वराविष्कार - मा. दीनानाथ
आशा भोसले
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत रणदुंदुभि
राग- पिलू
चाल-अब छोडोना पराई कान्हा
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  मा. दीनानाथ
  आशा भोसले