A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
परवशता पाश दैवें

परवशता पाश दैवें ज्याच्या गळां लागला ।
सजिवपणीं घडती सारे । मरण-भोग त्याला ॥

असुनि खास मालक घरचा । म्हणति चोर त्याला ॥

सौख्य-भोग इतरां सारे । कष्ट मात्र त्याला ॥

मातृभूमि त्याची त्याला । होत बंदिशाला ॥
गीत - वीर वामनराव जोशी
संगीत - वझेबुवा
स्वराविष्कार- मास्टर दीनानाथ
आशा भोसले
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - रणदुंदुभि
राग - पिलू
चाल-अब छोडोना पराई कान्हा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  मास्टर दीनानाथ
  आशा भोसले