A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जयतु शौर्यशालिनी

जयतु शौर्यशालिनी जयतु पुण्यदायिनी
जयतु जगतीं भरतभूमी मानिनी

सात गगनमंडळात नौबती निनादतात
समरसज्‍ज व्हा क्षणांत, दशदिशा बजावतात
जय स्वतंत्र लोकतंत्र, वीरमंत्र गात गात
लाख वादळांसमान, उतरती दळें रणांत
साभिमान तळपुनीं, सांगतात संगिनी
जयतु जगतीं भरतभूमी मानिनी

रक्त जोंवरी नसांत, प्राण जोंवरी उरांत
भाव-शक्ति माणसात, प्राण देह पंजरात
मायभूमी रक्षणार्थ, झुंज धुंद संगरात
या आशा उफाळतात, लाख उर्मी अंतरात
धडकली पुरी बिनी, भडकल्या कडाबीनी
जयतु जगतीं भरतभूमी मानिनी
कडाबीन - रुंद तोंडाची आखूड बंदूक.
नौबत - मोठा नगारा.
पंजर - पिंजरा.
बिनी - सैन्याची आघाडी.
संगर - युद्ध.
संगीन - व्यवस्थित / मजबूत, पक्का / बंदुकीच्या अग्रभागी लावण्याचे सुर्‍यासारखे शस्‍त्र.

 

Print option will come back soon