A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मम सुखाचि ठेव

मम सुखाचि ठेव, देवा, तुम्हापाशीं ठेवा;
ती स्मृतिवरि लिहावी, मम कारणें, जनकनांवा ॥

अखिलहि खर्चचि करि, आप्त-देव-धर्म-वैभवीं;
वर अजि हा असा मला द्यावा ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- कीर्ती शिलेदार
प्रभुदेव सरदार
बालगंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - तिलककामोद
ताल-रूपचंदी
चाल-सूरसंगतरागविद्या
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  कीर्ती शिलेदार
  प्रभुदेव सरदार
  बालगंधर्व