A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
असेच हे कसेबसे

असेच हे कसेबसे
कसेतरी जगायचे
कुठेतरी.. कधीतरी..
असायचे.. नसायचे.

असाच हा गिळायचा
गळ्यामधील हुंदका
कसेबसे तगायचे
धरून धीर पोरका.

असाच श्वास तोकडा
पुन्हा पुन्हा धरायचा
असाच जन्म फाटका
पुन्हा पुन्हा शिवायचा.

असेच पेटपेटुनी
पुन्हापुन्हा विझायचे
हव्याहव्या क्षणासही
नको नको म्हणायचे.

असेच निर्मनुष्य मी
जिथेतिथे असायचे
मनात सूर्य वेचुनी
जनात मावळायचे.
गीत - सुरेश भट
संगीत - अशोक पत्की
स्वराविष्कार- सुरेश वाडकर
देवकी पंडित
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
चित्रपट - आम्ही असू लाडके
गीत प्रकार - चित्रगीत
तोकडा - आखुड / कमी / अपुरा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  सुरेश वाडकर
  देवकी पंडित