A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एक तत्त्व नाम दृढ धरीं

एक तत्त्व नाम दृढ धरीं मना ।
हरीसि करूणा येईल तूझी ॥१॥

तें नाम सोपारें राम कृष्ण गोविंद ।
वाचेसीं सद्गद जपें आधीं ॥२॥

नामापरतें तत्त्व नाहीं रे अन्यथा,
वायां आणिका पंथा जासी झणें ॥३॥

ज्ञानदेवा मौन जप-माळ अंतरीं,
धरोनि श्रीहरि जपे सदा ॥४॥
गीत - संत ज्ञानेश्वर
संगीत - केशवराव भोळे
स्वराविष्कार- यशवंत
प्रकाश घांग्रेकर
प्रसाद सावकार
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
चित्रपट - संत ज्ञानेश्वर
गीत प्रकार - चित्रगीत, संतवाणी
  
टीप -
• स्वर- यशवंत, संगीत- केशवराव भोळे, चित्रपट- संत ज्ञानेश्वर.
• स्वर- प्रकाश घांग्रेकर, संगीत- ???.
• स्वर- प्रसाद सावकार, संगीत- ???.
झणी - अविलंब.
परतें - वेगळे / श्रेष्ठ.
सद्गद - कंठ दाटून येऊन.
सोपारें - फार सोपे.
भावार्थ-

तत्त्वज्ञानाच्या चर्चा कर-करून अनेकांनी अनेक तत्त्वें शोधून काढली आहेत. पण नाम हे सर्वश्रेष्ठ आणि सर्व-सुलभ तत्त्व आहे. म्हणून अन्य मार्ग सोडून अंत:करणपूर्वक वाणीने नाम जपत रहावे. ज्ञानदेव तर निरंतर अंत:करणात मौनानेच हरि-नाम जपत असतो.

आचार्य विनोबा भावे
ज्ञानेश्वरांची भजनें
सौजन्य- परंधाम प्रकाशन, वर्धा.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  यशवंत
  प्रकाश घांग्रेकर
  प्रसाद सावकार