A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुह्मी संत मायबाप

तुह्मी संत मायबाप कृपावंत ।
काय मी पतित कीर्ति वानूं ॥१॥

अवतार तुह्मां धराया कारणें ।
उद्धराया जन जड जीव ॥२॥

वाढावया सुख भक्ति-भाव धर्म ।
कुळाचार नाम विठोबांचे ॥३॥

तुका ह्मणे गुण चंदनाचे अंगीं ।
तैसे तुह्मी जगीं संतजन ॥४॥
गीत - संत तुकाराम
संगीत - प्रभाकर पंडित
स्वराविष्कार- सुरेश वाडकर
वसंत आजगांवकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - संतवाणी
  
टीप -
• स्वर- सुरेश वाडकर, संगीत- प्रभाकर पंडित.
• स्वर- वसंत अजगांवकर, संगीत- ???.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.