A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धवल लौकिका

धवल लौकिका । मलिन करित मम जनता ॥

विमला मम कान्‍ता । जी जगता दे शुचिता ॥
पतियश नाशिल ती का? ॥
गीत - वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वराविष्कार- प्रभाकर कारेकर
प्रभुदेव सरदार
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - अमृतसिद्धी
राग - बागेश्री
ताल-एकताल
चाल-कमल कोमला
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
कांता - पत्‍नी.
विमल - स्वच्छ / निर्मल / पवित्र / पांढरा / सुंदर.
शुचि - शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  प्रभाकर कारेकर
  प्रभुदेव सरदार