A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धवल लौकिका

धवल लौकिका । मलिन करीत मम जनता ॥

विमला मम कांता । जी जगता दे शुचिता ॥
पतियश नाशील ती का ॥
गीत- वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वराविष्कार - प्रभाकर कारेकर
प्रभुदेव सरदार
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत अमृतसिद्धी
राग- बागेश्री
ताल-एकताल
चाल-कमलकोमला
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

  प्रभाकर कारेकर
  प्रभुदेव सरदार