A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धनराशी जातां मूढापाशीं

धनराशी, जातां मूढापाशीं, सुखवी तुला, दुखवी मला ॥

शस्त्र जसें अबलाकराला, रूप जसें तें जोगिणीला,
सत्ता सुखरत अधमाला, धन जड जना मदत पतना ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- माणिक वर्मा
बालगंधर्व
मधुवंती दांडेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - मानापमान
ताल-धुमाळी
चाल-परदेसी संया
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
मूढ - गोंधळलेला / अजाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  माणिक वर्मा
  बालगंधर्व
  मधुवंती दांडेकर