A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धनराशी जाता मूढापाशी

धनराशी जाता मूढापाशी, सुखवी तुला, दुखवी मला ।

शस्त्र जसे अबलाकराला, रूप जसे ते जोगिणीला
सत्ता सुखरत अधमाला, धन जडजना, मदत पतना ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- माणिक वर्मा
बालगंधर्व
मधुवंती दांडेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत मानापमान
ताल-धुमाळी
चाल-परदेसी सैया
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

 

  माणिक वर्मा
  बालगंधर्व
  मधुवंती दांडेकर