A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाथ हा माझा मोही खला

नाथ हा माझा मोही खला, शिशुपाला भारी झाला
वीर रुक्मी शिशुसम आणिला ॥

वीरा लोळवि, मग हळू धरुनी, कर-रत्‍नाला जणू हा ल्याला ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
माणिक वर्मा
पं. कुमार गंधर्व
मधुवंती दांडेकर
आशा खाडिलकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - यमन
ताल-त्रिवट
चाल-हरवा मोरा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
खल - अधम, दुष्ट.
शिशुपाल - श्रीकृष्णाचा मामेभाऊ. रुक्मिणीचा विवाह याच्याशी करावा असा भीष्मकाचा (तिच्या वडिलांचा) बेत होता.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  बालगंधर्व
  माणिक वर्मा
  पं. कुमार गंधर्व
  मधुवंती दांडेकर
  आशा खाडिलकर