A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाथ हा माझा मोही खला

नाथ हा माझा मोही खला, शिशुपाला भारी झाला
वीर रुक्मी शिशुसम आणिला ॥

वीरा लोळवि, मग हळू धरुनी, कर-रत्‍नाला जणू हा ल्याला ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
माणिक वर्मा
पं. कुमार गंधर्व
मधुवंती दांडेकर
आशा खाडिलकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत स्वयंवर
राग - यमन
ताल-त्रिवट
चाल-हरवा मोरा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
खल - अधम, दुष्ट.
शिशुपाल - श्रीकृष्णाचा मामेभाऊ. रुक्मिणीचा विवाह याच्याशी करावा असा भीष्मकाचा (तिच्या वडिलांचा) बेत होता.

 

  बालगंधर्व
  माणिक वर्मा
  पं. कुमार गंधर्व
  मधुवंती दांडेकर
  आशा खाडिलकर