A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
फुलला मनीं वसंत बहार

फुलला मनीं वसंत बहार ।
मुनिवर्याच्या कृपाप्रसादे नुरला चिंताभार ॥

उदासवाणा शिशिर संपला
वासंतिक मधुगंध पसरला
धुंद निनादे चैतन्याचा मनिं पंचम झंकार ॥
नुरणे - न उरणे.