A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
झुंजुमुंजु पहाट झाली

झुंजुमुंजु पहाट झाली, कोंबड्यानं बांग दिली
पूर्वेला लाली आली, धरतीला जाग आली
भिरिभिरिती रानीवनी पाखरं
जिवाचा मैतर ढवळ्या न्‌ पवळ्या, शेताला घेऊन चालरं

धुकं पडलंया दाट, अंधारली ही वाट
घाटमाथ्यातुन वाहे पाट
सूर धरी ही मोट, किरकिरं रं हाट
पाणी ओढ्याचं ओढीते लाट
नागमोडीनं चालली ही वाट रं
रानफुलांचा घमघमतो वास रं
जिवाचा मैतर ढवळ्या न्‌ पवळ्या, शेताला घेऊन चालरं

शेताच्या बांधावर, बांधाच्या झाडावर, झाडाच्या फांदीवर
फांदीच्या पानावर, पानाच्या घरट्यात लपून बसलंय कोण रं
त्याला गुंड्यानं गोफण हाण रं
जिवाचा मैतर ढवळ्या न्‌ पवळ्या, शेताला घेऊन चालरं

दूर गेली नजर, डोईवरती पदर
घरची लक्षुमी शेतावर आली
तिनं आणली भाकर, खाऊन दिला ढेकर
गोडी न्यारीच चटणीला आली
तिच्या कष्टाचं मोल हे राख रं
नको विसावा नको ती झोप रं
जिवाचा मैतर ढवळ्या न्‌ पवळ्या, शेताला घेऊन चालरं
गीत -
संगीत -
स्वर- दत्ताराम घुले
गीत प्रकार - लोकगीत
झुंजुमुंजु - उजाडण्याची वेळ, पहाट.
मोट - विहिरीतून पाणी काढण्याचे मोठे पात्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.