A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वाळवंटांतून भीषण वैराण

वाळवंटांतून भीषण वैराण
चालले जीवन, चालले जीवन

वाळूचा सागर, क्षितिजे चौफेर
त्यावर लोळते जळते अंबर
रेतीस नाचवी वाफेचे तुफान

गेले रे गेले रे संगती-सोबती
पुसट पाऊले ठेवून मागुती
कितीक जायाचे असेच अजून

कलला कलला दिवस कलला
उंटांच्या पायांनी काळ हा चालला
लांबल्या सावल्या चालल्या सोडून
गीत - शंकर वैद्य
संगीत - यशवंत देव
स्वराविष्कार- अरुण दाते
आकाशवाणी गायकवृंद
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon
  अरुण दाते
  आकाशवाणी गायकवृंद