A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
परब्रह्म भेटीलागी

परब्रह्म भेटीलागी धरेवरी आले
सूर सूर चैतन्याचा रोम रोम झाले

वेद वेदनांचे गाती पुरे हा प्रवास
अगा आनंदाचे गाणे फुटे पहाटेस
चांदणे फुलांच्या ओठी फुलारून आले

तुझा श्वास माझा ध्यास नुरे दुजे काही
तुझी भक्ती माझी मुक्ती भरे दिशा दाही
विश्व आत्मरूपी अवघे एकरूप झाले
गीत - किशोर पाठक
संगीत - पं. जितेंद्र अभिषेकी
स्वराविष्कार- पं. जितेंद्र अभिषेकी
शौनक अभिषेकी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - कधीतरी कोठेतरी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

 

  पं. जितेंद्र अभिषेकी
  शौनक अभिषेकी