A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाहीं मी बोलत

नाहीं मी बोलत ।
विनयहीन वदतां, नाथा, नाहीं मी बोलत आता ॥

रणरुचिरा रीती, ना शोभे प्रेमा ती ।
विनयवती मी कांता ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- माणिक वर्मा
बालगंधर्व
जयमाला शिलेदार
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत मानापमान
राग - खमाज
ताल-दादरा
चाल-हमसे ना बोलो राजा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
कांता - पत्‍नी.

 

  माणिक वर्मा
  बालगंधर्व
  जयमाला शिलेदार