A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सवतचि भासे मला

सवतचि भासे मला । दूती नसे ही माला ॥

नच एकान्‍ती सोडी नाथा । भेटू न दे हृदयाला ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- निर्मला गोगटे
जयमाला शिलेदार
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत मानापमान
राग - जिल्हा
ताल-दादरा
चाल-दर्सन मै ना भई
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

 

  निर्मला गोगटे
  जयमाला शिलेदार