A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ह्यो ह्यो ह्यो पाहुणा

ह्यो ह्यो ह्यो पाहुणा, शकुचा मेहुणा
तुझ्याकडे बघुन हसतोय ग
काहीतरी घोटाळा दिसतोय ग

काहीतरी बाई घडलंय खरं
फंदात पाखरू पडलंय खरं
मधावर माशी बसावी जशी
तसाच बिलगून बसतोय ग

प्रेमाचा फासा टाकून असा
आपलासा हा केलास कसा?
नवतीच्या नूरा भुललाय पुरा
जाळ्यात मासा हा फसतोय ग

गुळाला मुंगळा चिटकुन बसं
मेतकुट तुमचं दिसतंय तसं
"होशील का राणी", लागुनी कानी
असंच काहीतरी पुसतोय ग

तुझी नि त्याची तुटावी जोडी
अमृताची विटावी गोडी
म्हणून हा मेला, वामनचा चेला
मोठं मोठं डोळं वासतोय ग
गीत - वामन कर्डक
संगीत - मधुकर पाठक
स्वर- श्रावण यशवंते
गीत प्रकार - लोकगीत
नवती - तरुणी / तारुण्य / नवी पालवी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.