A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गगना गंध आला

गगना गंध आला
मधुमास धुंद झाला
फुलले पलाश रानी
जळत्या ज्वाला

आले वनावनात
सहकार मोहरून
भ्रमरास मंजिरीची
चाहूल ये दुरून
भरला मरंद कोषी
भरला प्याला

वेलीस अंकुरांची
वलये किती सुरेख
लिहितात अंगुलींनी
वार्‍यात प्रेमलेख
संदेश प्रेमिकांना
दुरुनी आला
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - श्रीधर फडके
स्वराविष्कार- प्रभाकर कारेकर
श्रीकांत पारगांवकर
आरती अंकलीकर-टिकेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत
अंगुली - बोट.
पळस - पलाश. 'पळस' या झाडाला वसंत ऋतुत लाल-केशरी रंगाची फुले येतात.
मंजिरी - मोहोर, तुरा.
मरंद (मकरंद) - फुलातील मध.
सहकार - आम्रवृक्ष.

 

Random song suggestion
  प्रभाकर कारेकर
  श्रीकांत पारगांवकर
  आरती अंकलीकर-टिकेकर