A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखि बघ अघटित घडले ग

सखि बघ अघटित घडले ग
स्वप्‍नामधल्या निशिगंधाची अवचित हो‍ऊन गेले ग!

मजला काही न कळले ग
संथ शांत ह्या सरितेचे जळ, आज खळाळून उठले ग!

वादळ वारे सुटले ग
श्रावण मेघापरी बरसला, सचैल पुरती न्हले ग!

गगन धरेवर झुकले ग
सुधबुध सारी राधे परि मी, पुरती हरवून बसले ग!

तेज रविचे झरले ग
पान पान ह्या माणलतेचे, लाजलाजुनी लवले ग!
गीत- इंदिरा कुलकर्णी
संगीत - गजानन वाटवे
स्वर -
गीत प्रकार - भावगीत