A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखि बघ अघटित घडले ग

सखि बघ अघटित घडले ग
स्वप्‍नामधल्या निशिगंधाची अवचित हो‍ऊन गेले ग !

मजला काही न कळले ग
संथ शांत या सरितेचे जळ आज खळाळून उठले ग !

गगन धरेवर झुकले ग
सुधबुध सारी राधेपरि मी पुरती हरवुनी गेले ग !

वादळ वारे सुटले ग
श्रावणमेघापरी बरसला, सचैल पुरती न्हाले ग !

तेज रवीचे झरले ग
पान पान या प्राणलतेचे लाजलाजुनी लवले ग !
गीत - इंदिरा कुलकर्णी
संगीत - गजानन वाटवे
स्वराविष्कार- रंजना जोगळेकर
कुंदा बोकिल
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत
सरिता - नदी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.