A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गुरु सुरस गोकुळीं

गुरु सुरस गोकुळीं, राधिका मिरवली कृष्णाजवळी बाळी ॥

प्रेमीजन कनवाळू, मन मिळवी मग शिकवी
उपजतचि ज्ञाना-विज्ञाना सुवेळीं ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- पं. राम मराठे
प्रकाश घांग्रेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - जयजयवंती
ताल-झपताल
चाल-चंद्रबदन राधिका
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  पं. राम मराठे
  प्रकाश घांग्रेकर