A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवाचिये द्वारीं उभा

देवाचिये द्वारीं उभा क्षणभरी ।
तेणें मुक्ति चारी साधिलिया ॥१॥

हरि मुखें ह्मणा हरि मुखें ह्मणा ।
पुण्याची गणना कोण करीं ॥२॥

असोनि संसारीं जिव्हे वेगु करीं ।
वेदशास्त्र उभारी बाह्या सदा ॥३॥

ज्ञानदेवो ह्मणे व्यासाचिये खुणे ।
द्वारकेचे राणे पांडवां घरीं ॥४॥
गीत - संत ज्ञानेश्वर
संगीत - श्रीधर फडके
स्वराविष्कार- सुरेश वाडकर
प्रसाद सावकार
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - गीता गाती ज्ञानेश्वर
गीत प्रकार - संतवाणी, नाट्यसंगीत
  
टीप -
• स्वर- सुरेश वाडकर, संगीत- श्रीधर फडके.
• स्वर- प्रसाद सावकार, संगीत- वसंत देसाई, नाटक- गीता गाती ज्ञानेश्वर.
भावार्थ-

जो रोज क्षणभर तरी देवाच्या द्वारात उभा राहतो तो मोक्षाभिमुख झाला. वाणी हे देवाचे द्वार होऊ शकते. मनुष्याला संसारात वागावे लागत असले तरी वाणीत त्याने संसार भरू नये. वाणी हरि-नामस्मरणाकडेच योजावी. नाम-स्मरण करणार्‍याला भगवान्‌ वश होतो याविषयी व्यासादिकांची साक्ष आहे.

आचार्य विनोबा भावे
ज्ञानेश्वरांची भजनें
सौजन्य- परंधाम प्रकाशन, वर्धा.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  सुरेश वाडकर
  प्रसाद सावकार