A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवाचिये द्वारीं उभा

देवाचिये द्वारीं उभा क्षणभरी ।
तेणें मुक्ति चारी साधिलिया ॥१॥

हरि मुखें ह्मणा हरि मुखें ह्मणा ।
पुण्याची गणना कोण करीं ॥२॥

असोनि संसारीं जिव्हे वेगु करीं ।
वेदशास्‍त्र उभारी बाह्या सदा ॥३॥

ज्ञानदेवो ह्मणे व्यासाचिये खुणे ।
द्वारकेचे राणे पांडवां घरीं ॥४॥
रचना-संत ज्ञानेश्वर
संगीत - श्रीधर फडके
स्वराविष्कार - सुरेश वाडकर
प्रसाद सावकार
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - संतवाणी
  
टीप -
• स्वर- सुरेश वाडकर, संगीत- श्रीधर फडके.
• स्वर- प्रसाद सावकार, संगीत- ???.
भावार्थ-

जो रोज क्षणभर तरी देवाच्या द्वारात उभा राहतो तो मोक्षाभिमुख झाला. वाणी हे देवाचे द्वार होऊ शकते. मनुष्याला संसारात वागावे लागत असले तरी वाणीत त्याने संसार भरू नये. वाणी हरि-नामस्मरणाकडेच योजावी. नाम-स्मरण करणार्‍याला भगवान्‌ वश होतो याविषयी व्यासादिकांची साक्ष आहे.

आचार्य विनोबा भावे
ज्ञानेश्वरांची भजनें
सौजन्य- परंधाम प्रकाशन, वर्धा

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  सुरेश वाडकर
  प्रसाद सावकार