A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कन्या सासुर्‍यासीं जाये

कन्या सासुर्‍यासीं जाये ।
मागें परतोनी पाहे ॥१॥

तैसें जालें माझ्या जिवा
केव्हां भेटसी केशवा ॥२॥

चुकलिया माये ।
बाळ हुरुहुरु पाहे ॥३॥

जीवनावेगळी मासोळी ।
तैसा तुका तळमळी
गीत - संत तुकाराम
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- लता मंगेशकर
गीत प्रकार - संतवाणी
जीवन - पाणी.
भावार्थ-

  • मुलगी सासरी जायला निघाली असता, तिला माहेर व माहेरची माणसे सोडताना दु:ख होते. ती परत परत मागे वळून आपल्या घराला व नातेवाईकांना पाहते. (कारण पूर्वी लहान वयात मुलांची लग्‍ने होत असत.)
  • हे देवा, त्याचप्रमाणे माझ्या जिवाला झाले आहे. तू मला केव्हा भेटशील?
  • आई दिसेनाशी झाली की लहान मूल गांगरते, इकडे तिकडे पाहत आईला शोधते.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, पाण्याबाहेर काढलेली मासळी जशी तडफड करते तशी माझी स्थिती झाली आहे. मी तळमळतो आहे.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या ले.खात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.