A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कितीदा नव्याने तुला

कितीदा नव्याने तुला आठवावे
डोळ्यातले पाणी नव्याने वहावे

कितीदा झुरावे तुझ्याचसाठी
कितीदा म्हणावे तुझे गीत ओठी
कितीदा सुकुनी पुन्हा फुलावे

किती हाक द्यावी तुझ्या मनाला
किती थांबवावे मी माझ्या दिलाला
कितीदा रडुनी जिवाने हसावे
गीत - देवयानी कर्वे कोठारी
संगीत - मंदार आपटे
स्वराविष्कार- मंदार आपटे
आर्या आंबेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
चित्रपट - ती सध्या काय करते
गीत प्रकार - चित्रगीत