A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कशि या त्यजू पदाला

कशि या त्यजू पदाला ।
मम सुभगशुभपदांला ॥

वसे पदयुग जिथे हे ।
मम स्वर्ग तेथ राहे ॥

स्वर्लोकिं चरण हे नसती ।
तरि मजसि निरयवसती ती ॥

नरकही घोर सहकांता ।
हो स्वर्ग मला आता ॥
गीत - वि. सी. गुर्जर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी, बाई सुंदराबाई
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
कान्होपात्रा किणीकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - एकच प्याला
राग - पहाडी
ताल-धुमाळी
चाल-दिल बेकरार तूने
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
निरय - नरक.
सुभग - दैवी / सुंदर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व
  कान्होपात्रा किणीकर