A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाग बन्सिधरा जाग

जाग बन्सिधरा जाग, जाग नंदलाला
सरली रात ये पहाट मिटली चंद्रशाला

घराघरात आहट ये, उघडली कवाडे
सळसळतो पिंपळ ती झुळुक झुलवी झाडे
चिवचिवती भूपाळी तुज विहंगमाला

गिरीवरती पुसट दिसे अरुण रंगमाला
आली उन्हे अंगणात विणत किरणजाला
दर्शनास आतुरली उठी उठी गोपाला
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.
कवाड - दरवाजाची फळी, दरवाजा.
विहंग - विहग, पक्षी.