A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वासाचा पयला पाऊस

वासाचा पयला पाऊस अयला
नभाचे घुम्मड मातीये भारियला

पान्याचे तरिंगेवरी थरारियला
जळीचे तळीले हुंकीर पेटियला

फुलांनी हळूच डोळा उचिलेला
कळीने लाजून मुर्का मारियला

तुला बि कळीले, मला बि कळीले
हातामदी हात अपाप मळिले
गीत - अशोक बागवे
संगीत - कौशल इनामदार
स्वराविष्कार- उदेश उमप
मनिषा जोशी, मिलिंद जोशी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
अल्बम - गर्द निळा गगनझुला
गीत प्रकार - ऋतू बरवा, भावगीत
  
टीप -
• स्वर- उदेश उमप, संगीत- कौशल इनामदार.
• स्वर- मिलिंद जोशी, मनीषा जोशी संगीत- मिलिंद जोशी.
अपाप - आपोआप.
उचियेला - उचलला.
घुम्मड - घुमटाकार वास्तूत निर्माण होणारा, घुमणारा ध्वनी.
हुंकीर - हुंकार.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  उदेश उमप
  मनिषा जोशी, मिलिंद जोशी