A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सकल चराचरि या तुझा असे

सकल चराचरि या तुझा असे निवास ॥

पाषाणाच्या अससि जरी मूर्तिमधे ।
उत्पलहृदयि वससि खास ॥
गीत - श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी
स्वराविष्कार- मास्टर दीनानाथ
पं. जितेंद्र अभिषेकी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - भावबंधन
राग - बिहाग
ताल-पंजाबी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
उत्पल - कमळ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  मास्टर दीनानाथ
  पं. जितेंद्र अभिषेकी