A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सकल चराचरि या तुझा असे

सकल चराचरि या तुझा असे निवास ॥

पाषाणाच्या अससि जरी मूर्तिमधे ।
उत्पलहृदयि वससि खास ॥
गीत- श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी
स्वराविष्कार - मा. दीनानाथ
पं. जितेंद्र अभिषेकी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत भावबंधन
राग- बिहाग
ताल-पंजाबी
गीत प्रकार - नाट्यगीत
उत्पल - कमळ.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  मा. दीनानाथ
  पं. जितेंद्र अभिषेकी