A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांवळा वर बरा

सांवळा वर बरा गौर वधुला ।
नियम देवादिकीं हाचि परिपाळिला ॥

गौर तनु जानकी राम घननीळ तो ।
रुक्मिणी गोरटी कृष्ण काळा ।
शुभ्र गंगा नदी सागराला वरी ।
वीज मेघास ती घालि माळा ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
राग - बिलावल
चाल-असा कोणरे मदन तो
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.