A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांग ना कुठे जाऊ

सांग ना कुठे जाऊ?
वेदना कुणा दावू?

रुसले प्रिया संगीत रे
कंठी रुते मम गीत रे
थकल्याच या विरही मना शिक्षा नको देऊ

दावू कुणा शृंगार हा?
झाला तनूवर भार हा
विरहात मी जळते प्रिया, दु:खा किती साहू?

ही का तुला नकळे व्यथा
सांगू किती? सरली कथा
स्पर्शाविना झुरते तनू, प्यासी कशी राहू?

जाळी मना अंगार रे
का प्रीतिची ही हार रे?
तुझियाविना पूजा-फुले आता कुणा वाहू?

 

Print option will come back soon