A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तारिणी नववसनधारिणी

तारिणी नववसनधारिणी ।
वात्सल्य हृदयी धरुनी ।
करिसी दया स्वजनी ॥

तळमळे अवघी प्रजा ।
उत्सवी मग्‍न राजा ।
साधितो शकुनी काजा ।
वैरी घर भरिती, स्वैरगती रमती ।
प्रजाजन फिरती रानी ॥
गीत - गोविंदराव टेंबे
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- मधुवंती दांडेकर
माणिक वर्मा
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत पट-वर्धन
राग - तिलंग
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
वसन - वस्‍त्र.