A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा घेउनि संदेश

जा घेउनि संदेश पांखरा
मानसीच्या राजहंसा, जा रे

मोत्यावरचे मोहक पाणी
साठविले मी शाई म्हणुनी
मुग्ध कळीची करुनि लेखणी
आळविला निज देश

कमलदलावर हृदय ओतिले
नकळत त्याचे अक्षर झाले
प्रेमपत्र हे पहिलेवहिले
मदनाचा आदेश

 

Random song suggestion
  सरस्वतीबाई राणे