A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांज झाली तरी माथ्यावरी

सांज झाली तरी माथ्यावरी उन्हाचे भरते!
अशी एकाकी मी.. माझी मला.. माझी न मी उरते!

घाई जगण्याची, अशी दाटली गर्दी भवती
आणि रस्‍त्‍यात, भर उन्हात तुझा हात सुटला
थकले मी धावुनी, सावलीचा पाठलाग करते
सांज झाली तरी माथ्यावरी उन्हाचे भरते!

धागे तुटले जरी स्वप्‍ने तुझी विणता-विणता
ती वीण आजही छातीतली निरगाठ आहे
ही नजर आजही तू नेलेल्या दिवसात भिडते
सांज झाली तरी माथ्यावरी उन्हाचे भरते!
गीत- गजेंद्र अहिरे
संगीत - भास्कर चंदावरकर
स्वराविष्कार - साधना सरगम
हरिहरन
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
चित्रपट- सरीवर सरी
गीत प्रकार - चित्रगीत
वीण - वस्‍त्राचे विणकाम.

 

  साधना सरगम
  हरिहरन