A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
थांब रे घना

थांब रे घना,
जा निरोप घेउनी, सांग मोहना

कुंज कुंज हा उदास
जागेपणी होत भास
तूच एक जाणिसी माझिया मना

एकटीच झुरत उभी
तारका न एक नभी
एकटीच सोशिते सर्व यातना

सांग जाउनी तयास
वैरी माझेच श्वास
फूलही मला इथे होय वेदना
गीत- मंगेश पाडगांवकर
संगीत - विश्वनाथ मोरे
स्वराविष्कार - उषा मंगेशकर
साधना सरगम
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर भावगीत
  
टीप -
• स्वर- उषा मंगेशकर, संगीत- विश्वनाथ मोरे.
• स्वर- साधना सरगम, संगीत- मंदार आपटे.
कुंज - वेलींचा मांडव.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  उषा मंगेशकर
  साधना सरगम