A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अंतरीच्या गूढ गर्भी

अंतरीच्या गूढ गर्भी एकदा जे वाटले
एकदा जे वाटले ते प्रेम आता आटले

दूर सोनेरी सुखाचे पाहिले आभास मी, तू
रंगले आभाळ पूर्वी : तेच आता फाटले

चांदण्या रात्रीत मागे हिंडलो एकत्र दोघे
चंद्रिकेने थाटले जे ते तमाने दाटले

एकदा ज्यातून मागे सूर संवादी निघाले
वंचनेने तोडले ते स्‍नेहतंतू आतले

शेवटी मंदावलेल्या वादळी वार्‍याप्रमाणे
राहणे झाले दिवाणे, ते गीत गाणे कोठले?

यातना दु:खातली अन्‌ चेतना गेली सुखाची
झाकल्या नेत्रात आता अश्रुबिंदू गोठले
गीत - ना. घ. देशपांडे
संगीत - राम फाटक
स्वराविष्कार- सुधीर फडके
जी. एन्‌. जोशी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• स्वर- सुधीर फडके, संगीत- राम फाटक.
• स्वर- जी. एन्‌. जोशी, संगीत- जी. एन्‌. जोशी.
वंचना - फसवणूक.