A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दे हाता या शरणागता

दे हाता या शरणागता ।
मदविलसित नदगता पंकयुता मुखमलिना धना हो त्राता ॥

संपदा चपलचरणा । आपदा भोगि नाना । परत ये पद्मसदना ।
कुवलय तव मुख तिला, अजि कमला विनवि तुला, मला घे आतां ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार - छोटा गंधर्व
खाँसाहेब अब्दुल करीम खाँ
प्रभाकर कारेकर
सुरेश वाडकर
शरद जांभेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत मानापमान
राग- आनंद भैरवी मिश्र काफी
ताल-त्रिवट
चाल-येरानासामी
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  छोटा गंधर्व
  खाँसाहेब अब्दुल करीम खाँ
  प्रभाकर कारेकर
  सुरेश वाडकर
  शरद जांभेकर