A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांवळा ग रामचंद्र

सांवळा ग रामचंद्र
माझ्या मांडीवर न्हातो
अष्टगंधांचा सुवास
निळ्या कमळांना येतो

सांवळा ग रामचंद्र
माझ्या हातांनीं जेवतो
उरलेल्या घासासाठीं
थवा राघूंचा थांबतो

सांवळा ग रामचंद्र
रत्‍नमंचकीं झोंपतो
त्याला पाहतां लाजून
चंद्र आभाळीं लोपतो

सांवळा ग रामचंद्र
चार भावांत खेळतो
हीरकांच्या मेळाव्यांत
नीलमणी उजळतो

सांवळा ग रामचंद्र
करी भावंडांसी प्रीत
थोरथोरांनी शिकावी
बाळाची या बाळरीत

सांवळा ग रामचंद्र
त्याचे अनुज हे तीन
माझ्या भाग्याच्या श्लोकाचे
चार अखंड चरण

सांवळा ग रामचंद्र
करी बोबडे भाषण
त्याशी करितां संवाद
झालों बोबडे आपण

सांवळा ग रामचंद्र
करी बोबडे हें घर
वेद म्हणतां विप्रांचे
येती बोबडे उच्चार

सांवळा ग रामचंद्र
चंद्र नभींचा मागतो
रात जागवितो बाई
सारा प्रासाद जागतो

सांवळा ग रामचंद्र
उद्यां होईल तरुण
मग पुरता वर्षेल
देवकृपेचा वरुण
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वराविष्कार- सुधीर फडके
∙ आकाशवाणी प्रथम प्रसारण
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
राग - मिश्र पिलू
गीत प्रकार - गीतरामायण, राम निरंजन
  
टीप -
• गीतरामायण.
  • प्रथम प्रसारण दिनांक- १३/५/१९५५
  • आकाशवाणीवरील प्रथम प्रसारण स्वर- ललिता फडके.
विप्र - ब्राह्मण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  सुधीर फडके
  आकाशवाणी प्रथम प्रसारण