A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शूरा मी वंदिले

शूरा मी वंदिले ।
धारातीर्थी तप जे आचरती ।
सेनापति यश याचि बले ॥

शिरकमला समरी अर्पिती ।
जनहित पूजन वीरा सुखशांती ।
राज्य सुखी या साधुमुळे, वंदिले ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- मास्टर दीनानाथ
छोटा गंधर्व
आशा भोसले
अजितकुमार कडकडे
सुरेश वाडकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत मानापमान
राग - तिलक-शाम
ताल-त्रिवट
चाल-दु:खी मी जन्मले
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

 

  मास्टर दीनानाथ
  छोटा गंधर्व
  आशा भोसले
  अजितकुमार कडकडे
  सुरेश वाडकर