A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शूरा मीं वंदिलें

शूरा मीं वंदिलें; धारातीर्थी तप ते आचरती; सेनापतियश याचि बलें ॥

शिरकमला समरीं अर्पिती; जनहितपूजन वीरा सुखशांती;
राज्य सुखी या साधुमुळे; वंदिले ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- मास्टर दीनानाथ
छोटा गंधर्व
आशा भोसले
अजितकुमार कडकडे
सुरेश वाडकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - मानापमान
राग - तिलक-शाम
ताल-त्रिवट
चाल-दु:खी मी जन्मले
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, स्फूर्ती गीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  मास्टर दीनानाथ
  छोटा गंधर्व
  आशा भोसले
  अजितकुमार कडकडे
  सुरेश वाडकर