A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू तिथे अन्‌ मी इथे हा

तू तिथे अन्‌ मी इथे हा व्यर्थ झुरतो अंतरी
खवळला दुर्दैवसिंधू पसरला मध्यंतरी
मीलनाची या जिवाची भंगली आशा तरी

प्रीत आंधळी दिव्यगुणा, दावी मार्ग प्रेमी सुजना
भाव भोळा हा साजणा बंधना जुमानित ना

निशा दाटे जीवा लावित घोर, घनघोर
बघ उगवे चंद्रकोर
नाचवी जीव-चकोर

गुंफिते एकत्र सुमना प्रीतबाला साजरी
जीव दोन्ही एक सखये, दूर देहाने जरी
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.
सुमन - फूल.