A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विठ्ठल हा चित्तीं

विठ्ठल हा चित्तीं ।
गोड लागे गातां गितीं ॥१॥

आह्मां विठ्ठल जीवन ।
टाळ चिपुळिया धन ॥२॥

विठ्ठल विठ्ठल वाणी ।
अमृत हे संजिवनी ॥३॥

रंगला या रंगे ।
तुका विठ्ठल सर्वांगें ॥४॥
गीत - संत तुकाराम
संगीत - श्रीनिवास जोशी
स्वराविष्कार- पं. भीमसेन जोशी
सुमन कल्याणपूर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - संतवाणी, विठ्ठल विठ्ठल
  
टीप -
• स्वर- भीमसेन जोशी, संगीत- श्रीनिवास जोशी.
• स्वर- सुमन कल्य़ाणपूर, संगीत- कमलाकर भागवत.
संजीवनी - नवजीवन / मेलेला प्राणी जिवंत करणारी विद्या.
भावार्थ-

  • विठ्ठलाची गाणी गाइली असता मनाला फार समाधान वाटते.
  • विठ्ठल हेच आमचे जीवन आहे. यामुळेच आम्ही जगतो. गाणी गाताना लागणार्‍या चिपळ्या व टाळ हीच आमची संपत्ती आहे.
  • विठ्ठलाचे नाव वाणीत आहे. आमच्या वाणीतले हे गोड नाव, अमृताप्रमाणे मेलेला जिवंत करण्याची शक्ती त्यात आहे.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, या विठ्ठलाचे नाव घेण्यात मी रंगून गेलो आहे. सर्वांगांनी तल्लीन झालो आहे.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  पं. भीमसेन जोशी
  सुमन कल्याणपूर