A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
करीन यदुमनि सदना

करीन यदुमनि सदना ।
रुचिर सदन पति-मन सतीना ॥

अशुभ मणीमय भुवन अबलाना ।
जरी नाथ रमेना ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - माणिक वर्मा
बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
मधुवंती दांडेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- जंगला
ताल-पंजाबी
चाल-काहेरी ननदिया
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर नाट्यगीत मना तुझे मनोगत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  माणिक वर्मा
  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व
  मधुवंती दांडेकर