A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिव्य स्वातंत्र्यरवि

दिव्य स्वातंत्र्यरवि आत्मतेजोबलें
प्रगटतां अवनितलिं कोण त्या लोपवी?

शौर्यसागर-लहरि गगन-मंडल महा
भेदितां कवण त्या अबल कर थोपवी?
गीत - वीर वामनराव जोशी
संगीत - वझेबुवा
स्वराविष्कार- पं. जितेंद्र अभिषेकी
मास्टर दीनानाथ
रामदास कामत
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - रणदुंदुभि
राग - मालकंस
ताल-झपताल
चाल-कृष्णमुखचंद्र
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, स्फूर्ती गीत
अवनि - पृथ्वी.
कवण - कोण ?
माझे पहिले नाटक संगीत 'राक्षसी महत्त्वाकांक्षा' रंगभूमीवर आल्यानंतर आज तेरा वर्षांनीं हें दुसरें नाटक बाहेर पडत आहे. एवढ्या दीर्घ कालावधीत नाट्यदेवतेच्या कृपेस पात्र झालेल्या एखाद्या प्रतिभासंपन्‍न नाटककाराने अनेक सुंदर नाटकें निर्माण करून मराठी रंगभूमीची अमूल्य सेवा केली असती. दुर्दैवाने मला हे भाग्य लाभलें नाहीं. तथापि त्याबद्दल चित्तास विषाद वाटू न देतां ही माझी नूतन नाट्यकृति मी महाराष्ट्र रसिकांस नम्रपणे अर्पण करीत आहे.

हें नाटक रंगभूमीवर आणण्याचेच काय पण लिहविण्याचेंही सर्व श्रेय 'बलवंत संगीत मंडळी'चे मालक मि. रा. रा. चिंतामणराव कोल्हटकर, संगीतरत्‍न मास्टर दिनानाथ व मि. रा. रा. कृष्णराव कोल्हापुरे यांच्याकडे आहे. याच्या प्रेमाग्रहाच्या अभावी हें नाटक जन्मास आले असतें किंवा नाहीं याची वानवाच आहे. तेव्हां त्यांचे मला प्रथम आभार मानिले पाहिजेत.

संगीत नाट्यरचनेस मधुर चालींची अत्यावश्यकता असल्यामुळे व या बाबतींत मला बिलकूल ज्ञान नसल्यामुळे गायनाचार्य रा. रा. रामकृष्णबुवा वझे यांचें जें मला निरपेक्ष साहाय्य झालें तें तर केवळ अमोलच आहे, व त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे.

नाटक प्रयोगरूपानें रंगभूमीवर आणण्याच्या काम बलवंत संगीत मंडळीतील नटवर्गाने व इतर सहकारी मंडळीनें जी आस्था व जें प्रेम दाखविलें त्याबद्दल त्यांचे आभार मानणे जरूर आहे.
(संपादित)

वामन गोपाळ जोशी
दि. ११ फेब्रुवारी १९२७
'संगीत रणदुंदुभि' या नाटकाच्या पुस्तकाच्या द्वितीयावृत्तीच्या प्रस्तावनेतून.
सौजन्य- जगन्‍नाथ रामचंद्र रानडे (प्रकाशक)

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर संदर्भ लेख

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  पं. जितेंद्र अभिषेकी
  मास्टर दीनानाथ
  रामदास कामत