A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बहुत दिन नच भेटलों

बहुत दिन नच भेटलों सुंदरीला ।
म्हणुनि धरुनी बैसेल रुष्टतेला ॥

करिन जेव्हां मी बहुत आर्जवाला ।
पात्र होईन मग मधुर सुहास्याला ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वराविष्कार- रामदास कामत
प्रभाकर कारेकर
प्रकाश घांग्रेकर
श्रीपादराव नेवरेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत सौभद्र
राग - बागेश्री
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

 

  रामदास कामत
  प्रभाकर कारेकर
  प्रकाश घांग्रेकर
  श्रीपादराव नेवरेकर