A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोकुळाला वेड लाविले

या मुरलीने कौतुक केले
गोकुळाला वेड लाविले

वेड लाविले श्रीकृष्णाला
हिजविण क्षणही न सुचे त्याला
सतत आपुल्या अधरी धरिले

हिच्या मधुर मंजूळ सुरांतुन
अमरपुरीचे डुलले नंदन
यमुनेचे जळ चाल विसरले

अधरसुधा प्राशून हरीची
पावन झाली तनु मुरलीची
"भाग्यवती मी" मुरली बोले
गीत - कवी सुधांशु
संगीत - दशरथ पुजारी
स्वराविष्कार- माणिक वर्मा
कुमुदिनी पेडणेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर, भावगीत
  
टीप -
• स्वर- माणिक वर्मा, संगीत- दशरथ पुजारी
• स्वर- कुमुदिनी पेडणेकर, संगीत- ???.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  माणिक वर्मा
  कुमुदिनी पेडणेकर