A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मम मनीं कृष्ण सखा

मम मनीं कृष्णसखा रमला;
नच रणीं आप्तवधा सजला ॥

नवल नाहीं, नच दृश्य इतरां झाला;
दहन झालें; शिशुपाल समजे भोळा ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
आशा खाडिलकर
इंदिराबाई खाडिलकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - कालिंगडा
ताल-दीपचंदी
चाल-रात लढी
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर, नाट्यसंगीत, मना तुझे मनोगत
शिशुपाल - श्रीकृष्णाचा मामेभाऊ. रुक्मिणीचा विवाह याच्याशी करावा असा भीष्मकाचा (तिच्या वडिलांचा) बेत होता.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  बालगंधर्व
  आशा खाडिलकर
  इंदिराबाई खाडिलकर