A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मम मनीं कृष्ण सखा

मम मनीं कृष्णसखा रमला;
नच रणीं आप्तवधा सजला ॥

नवल नाहीं, नच दृश्य इतरां झाला;
दहन झालें; शिशुपाल समजे भोळा ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
आशा खाडिलकर
इंदिराबाई खाडिलकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - कालिंगडा
ताल-दीपचंदी
चाल-रात लढी
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर, नाट्यसंगीत, मना तुझे मनोगत
शिशुपाल - श्रीकृष्णाचा मामेभाऊ. रुक्मिणीचा विवाह याच्याशी करावा असा भीष्मकाचा (तिच्या वडिलांचा) बेत होता.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  बालगंधर्व
  आशा खाडिलकर
  इंदिराबाई खाडिलकर