A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मम मनीं कृष्ण सखा

मम मनीं कृष्ण सखा रमला,
नच रणीं आप्तवधा सजला ॥

नवल नाहीं, नच दृश्य इतरां झाला,
धन झालें, शिशुपाल समजे भोळा ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - बालगंधर्व
आशा खाडिलकर
इंदिराबाई खाडिलकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- कालिंगडा
ताल-दीपचंदी
चाल-रात लढी
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर नाट्यगीत मना तुझे मनोगत
शिशुपाल - श्रीकृष्णाचा मामेभाऊ. रुक्मिणीचा विवाह याच्याशी करावा असा भीष्मकाचा (तिच्या वडिलांचा) बेत होता.

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व
  आशा खाडिलकर
  इंदिराबाई खाडिलकर