A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेम नच जाई तेथें

प्रेम नच जाई तेथें, जिवासी जीव न जडे जेथें ।

अनुसरतांना जडतें नातें, जीवा जीव एक कार्य भेटवितें ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - बागेश्री
ताल-त्रिवट
चाल-कोन गत भइ
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व