A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेम नच जाई तेथें

प्रेम नच जाई तेथें,
जिवासी जीव न जडे जेथें ।

अनुसरतांना जडतें नातें,
जीवा जीव एक कार्य भेटवितें ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- बागेश्री
ताल-त्रिवट
चाल-कोन गत भई
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व