A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेम नच जाई तेथें

प्रेम नच जाई तेथें,
जिवासी जीव न जडे जेथें ।

अनुसरतांना जडतें नातें,
जीवा जीव एक कार्य भेटवितें ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत स्वयंवर
राग - बागेश्री
ताल-त्रिवट
चाल-कोन गत भई
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

 

  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व