A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शिव-शक्तिचा अटीतटीचा

शिव-शक्तिचा अटीतटीचा खेळ चालला भुवन-पटीं
त्रिगुणांचे ते तीनच फांसे, चरांचरांतुनी निनादती

कधि उलटे, कधि सुलटे पडती
कधि रडविती, कधि हासविती
नर-नरदांना कधि फिरविती
कधि मारिती, उद्धरती

"पहा, पहा हो पडले बारा !
छे, छे हे तर पडले अकरा !"
कधि वांकडे तेरा पडुनी
तीन-तेरा वाजविती

असंख्य नरदा उगाच भ्रमती
अज्ञानाच्या घरांत रमती
परि भक्तीचा पंथ सेवितां
अंती मोक्षपदां वरिती

चंद्र-चंद्रिका अभिन्‍न सुंदर
तसे निरंतर गौरी-शंकर
जेथे गौरी, तेथे शंकर
एकरूप ते या जगतीं
चंद्रिका - चांदणे.
नरद - सोंगटी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.