A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नरवर कृष्णासमान

नरवर कृष्णासमान घेतसे जन्मा,
भाग्य उदेले हे, शिकवी सुकर्मा ॥

बहुत नृपति ते आले गेले,
परि मनाला यदुवर झाला मंत्र महान ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - बालगंधर्व
आशा खाडिलकर
मालिनी राजूरकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- पहाडी
ताल-कवाली
चाल-चल गये
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर नाट्यगीत
नृपति - राजा.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व
  आशा खाडिलकर
  मालिनी राजूरकर